Et europæisk våbenpas giver dig mulighed for ved rejse i EU-landene at besidde, bære og anvende visse nærmere angivne våben med henblik på deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning.

Følg dette link:
https://www.politi.dk/da/borgerservice/vaabentilladelse/vaabenpas.htm