Info om Jagttegns-prøven

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Jagttegns-prøven

For at få jagttegn i Danmark, skal man bestå en teoretisk og en praktisk prøve efterfulgt af en haglskydeprøve.

Sådan får du jagttegn

 • Gennemfør et jagttegnskursus
 • Bestå jagtprøvens skriftlige del
 • Bestå jagtprøvens praktiske del
 • Bestå haglskydeprøven

Herefter får du jagttegn og har ret til at gå på hagljagt. Jagttegnet udløber efter ét år, og man har herefter mulighed for at forny det.

I Danmark kræver det jagttegn, for at få lov til at gå på jagt med haglgevær, riffel og bue. Når du har fået jagttegn med tilladelse til jagt med haglgevær, kan du derefter få tilladelse til at gå på jagt med riffel og bue ved at bestå en prøve.

Den skriftlige prøve

Den skriftlige jagtprøve indeholder spørgsmål inden for 8 emner og delemner:

 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi
 2. Vildtforvaltning
 3. Jagtvåben og ammunition
 4. Anden jagtlovgivning
 5. Håndtering af nedlagt vildt
 6. Jagtetik og –etikette
 7. Jagtteknik og –ledelse
 8. Skudafgivelse med riffel og haglgevær

Den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål, hvoraf mindst 36 skal besvares rigtigt, at spørgsmålene besvares ved afkrydsning i den rubrik, man mener er den rigtige, at der kun må sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål, at man kan rette ved at strege det ikke-gældende kryds tydeligt ud og sætte nyt kryds og en cirkel om det gældende, at ubesvarede spørgsmål tæller som fejl, at man har 30 min til besvarelse af spørgsmålene, at man gerne må aflevere, når man er færdig, at man kan få spørgsmålene læst op, at man kan få forklaret meningen med spørgsmålene, og usikkerhedsspørgsmål til billeder med sikkerhed, såfremt der er uklarheder, at mobiltelefoner og andre hjælpemidler mv. ikke må medbringes til jagtprøven, at snyderi eller forsøg herpå – herunder medbringelse af mobiltelefoner og andre hjælpemidler – vil medføre bortvisning. 3 3.4 Prøveskemaerne udleveres ved navneopråb. Den prøvesagkyndige er ansvarlig for, at alle prøveskemaer besvares

Den praktiske prøve

Inden den praktiske del af prøven påbegyndes på banen, skal aspiranterne orienteres om, at mobiltelefoner og andre hjælpemidler ikke må medbringes under prøven, herunder i ventetiden i lokalet i forbindelse med aflæggelsen af den praktiske prøve, at prøven starter, så snart aspiranten kommer udenfor, at der under den praktiske prøve især lægges vægt på det sikkerhedsmæssige, at denne del af prøven skal betragtes som en jagtsituation, at der kan vælges en ‘side by side’ eller en ‘over og under’ haglbøsse, begge med automatisk sikring, at afstandsbedømmelsen sker som til vildt i bevægelse og i sideskud, at der skal vurderes afstande til 6 figurer opstillet fra 4 forskellige punkter, og der skal svares med et “ja” eller et “nej”, at der skal svares inden 5 sekunder for hver figur, og at første svar er gældende, at tidtagningen starter efter spørgsmålet: “ Er der forsvarlig skudafstand til “vildtart”? at svar efter fristens udløb tæller som fejl, at der orienteres om resultatet efter svar på hvert punkt, at 5 af 6 svar skal være rigtige, at der skal skydes til 4 lerduer, at bøssen skal lades med 2 patroner, men 1 skud til hver lerdue er tilstrækkeligt, at der er høreværn til rådighed, men brug heraf er frivillig, og at aspiranter, der ikke består den praktiske prøve, kan tilmelde sig én ny praktisk prøve i indeværende prøveperiode mod indbetaling af nyt gebyr, på 310 kr.

Uret til tidtagning, i.f.m. afstandsbedømmelse, demonstreres for aspiranterne. Der anvendes ur med tydelig akustisk signal for udløb af tid. 4.2 Aspiranten kan under prøven få besvaret spørgsmål vedr. forløbet af den praktiske prøve, men ikke spørgsmål vedr. udførelsen af de enkelte opgaver under prøven.

4.4 Det meddeles straks, når der begås en fejl, som betyder, at aspiranten ikke kan bestå prøven, og videre afprøvning standses. Aspiranter, der ikke består, skal orienteres grundigt om den begåede fejl. Fejlen samt den prøve sagkyndiges underskrift anføres på prøveskemaets forside.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.