Results

#1. Må man skyde ræv fra skyde stige

#2. Er det ok at skyde en skovsneppe på 35 m afstand ved sideskud

#3. Hvor mange fasaner må man udsætte pr hektar, hvis man har en biotopplan på et år

#4. Er 16 meter forsvarlig skudafstand på en rå

#5. Er der jagttid på husskade

#6. Yngler kortnæbet gås i danmark

#7. Hvor lang tid må der maksimalt gå, før en schweiz hundeføre bliver tilkaldt

#8. Skal man have indløst jagttegn for at gå på jagt i danmark

#9. Hvor langt må man skyd fra bebyggelse.

#10. Må man anholde en krybskytte der jæger på ens grund

#11. Er husmåren en invasiv ar i danmark

#12. Hvor lever agerhønen hovedesaligt

#13. Er der krav til arialstørelse vis nan skal regulere ræv?

#14. Må der drives mortorbåds jagt i september måned?

#15. Hvor måles afstanden fra på jagt på fiskeriterritoriet?

#16. Er det etisk korrekt at skude ræven i bagskud?

#17. Må råvildt skydes med fuldkappet riffelammunition

#18. Kan ræveskab også smitte hunde?

#19. Er det etisk korrekt at starte fodring af (rå)vildt i Januar

#20. Er det jagt etisk forsvarligt at skyde et rådyr på bladet

#21. Er der krav til areal størrelse ved regulering

#22. Må der jages på fiskeriterritoriet i september måned?

#23. Hvor mange skud må der være i et halvautomatisk gevær til jagt?

#24. Hvor mange killinger får en hare per kuld?

#25. Hvor tæt på sommerhusområder må du skyde fra din pram?

#26. Må du sejle 5 km i timen under jagt i motorbåd?

#27. Må regulering udføres af personer der ikke er fyldt 18år?

#28. Hvilket af disse er en dykand

#29. Hvilken fugl må du IKKE skyde i september måned

#30. Må du skyde ræv med riffel uden apporterende hund?

#31. Må man udsætte fasaner i september?

#32. Er husmåren en invasiv art?

#33. Må du skyde ræv med ikke ekspanderende patroner?

#34. Yngler kortnæbbet gås i Danmark?

#35. Yngler ræven i juli måned?

#36. Hvad sker der ved skuddistancen til ræv i bagskud?

#37. Lever fasan- og agerhøneunger af frø i de første uger?

#38. Må du indsamle mågeæg?

#39. Hvilket hjortedyr må man jage med hagl?

#40. Skal en skydestige være flytbar?

#41. Hvis indehaveren af jagtretten ikke er tilstede og hjortevildt anskydes, hvem har da ansvaret for at tilkalde en schweisshundefører?

#42. Skal man have apporterende hund ved jagt på ræv med riffel?

#43. Må man udsætte dådyr uden tilladelse?

#44. Må man skyde ræv fra et krageskjul?

#45. Hvor højt må et sæde til en skydestige højst være over jorden?

#46. Må man skyde ræv med ikke ekspanderende riffelammunition?

#47. Hvad bør man skyde først ved regulering af kronvildt som følge af skader på marker og afgrøder?

#48. Må man skyde rå på 16 m i sideskud?

#49. Må man skyde ræv fra skydestige?

#50. Må man skyde gråænder fra kunstigt skjul?

#51. Hvilken dyr har størst formeringsevne?

#52. Må man klatre op i en skydestige med ladt riffel?

#53. Hvem har et skuffeformet gevir ?

#54. Må du skyde en gråand på 26 m?

#55. Er minken invasiv?

#56. Må man skyde dykænder 1 time før solopgang?

#57. Hvis flere ejendomme støder op til en sø, har man så jagtretten til hele søen?

#58. Hvilket dyr kan være smittet med svæglbremser?

#59. Hvilket dyr har forlænget drægtighed?

#60. Hvilket dyr på du ikke skyde på fiskeriterritoriet?

#61. Når du af jagtleder sættes på en post, hvad er så det første du gør?

#62. Er bjergand en svømmeand?

#63. Bør man skyde en råhind i stedet for rålam i oktober?

#64. Må der som udgangspunkt drives jagt på Natura 2000 områder?

#65. Føder då én eller to gange om året?

#66. Er 35m forsvarligt skudhold med hagl til gråand i flugt og sideskud?

#67. Må du fjerne mågeæg?

#68. Må du fælde en rovfugles redetræ i april?

Afslut